02 3 113 001 info@dentalkraft.mk

забни импланти

Од бесплатен преглед и консултации, преку чистење на забен камен, наједноставни стоматолошки интервенции, поправање и пломбирање на заби, па се до најсложени хируршки зафати, лекување на каналите на коренот, изработка и вградување на мостови, коронки и многу друго.

повеќе од обична стоматолошка ординација

Доколку не се испочитуваат пропишаните правила и прописи, вградувањето на имплантите може да биде мeч со две оштрици.

Затоа ние во Дентал Крафт при секое планирање за вградување на импланти ги користиме следните методи кои на светско ниво до овој момент се покажале како најуспешни.

stomatolog skopje

Дрезденска 14, 1000
Скопје, Македонија
☏ 02 3 113 001

© 2021 Dental Kraft PZU