cvete pavloski

 

 

 

 

Д-р Елена Станојковска

 

 

Специјализант по ендодонција и реставративна стоматологија

 

Иклучително стручна во областа на лекувањето на забите (ендодонцијата) применувајќи најсовремени техники, апарати.

Своето искуство го стекнува со многубројни обуки, семинари, како во државава така и надвор од неа.