Изработката на безметални керамички протези е прецизен процес кој бара соработка помеѓу стоматологот и специјализираните лаборатории за изработка на протези.

Повеќе фотографии - Галерија

Dental Kraft Logo 20