Реконструкциите врз имплантати претставуваат процес на изградба на забите или денталната структура врз поставени имплантати.

Повеќе фотографии - Галерија

Dental Kraft Logo 20