Едно од најважните интервенции во стоматологијата е да се зачува сопствениот заб. Во таа насока, Стоматолошката Ординација Дентал Крафт располага со најсовремен апарат ENDO PILOT кој е од германско потекло и овозможува најпрецизна машинска обработка на каналите од коренот на самиот заб. Со овој современ апарат просторот за грешка е сведен на минимум или кажано со други зборови – успехот е загарантиран, од причина што апаратот нуди опција за ретретман, односно повторно третирање во случај на претходен евентуално неуспешен третман. Целиот третман се изведува со обавезно користење(изолација) со KOFFERDAM и најсовремени средства по протокол за иригација.

Повеќе фотографии - Галерија

Dental Kraft Logo 20