• Вадење на импактирани заби,
  • апикотомија,
  • современа Piezo хирургија и друго.

Повеќе фотографии - Галерија

Dental Kraft Logo 20