Кој е нашиот тим?

Нашиот тим е составен од докажан стоматолог и искусен асистент. Добрата координација овозможува извонредна соработка, а со тоа и непречено функционирање на тимот дури и во текот на најсложените интервенции.

Ние во Стоматолошката Ординација Дентал Крафт сме свесни дека само најдобриот тим може да даде врвни резултати, затоа водиме особена грижа и постојано инвестираме во таа насока преку континуирано усовршување на знаењето, доедукација, следење на најновите светски достигнувања и нивна примена во нашата Стоматолошка Ординација.

Тимот го надополнуваат нашите колеги од Заботехничката Лабораторија кои ни излегуваат во пресрет секогаш кога е тоа потребно. Овој вид на взаемна соработка е од голема корист и придонесува за високо квалитетна изработка на коронките, мостовите и другите протетски помагала во корист на нашите пациенти.

Ова се вработените кои со своето знаење и искуство поимот стоматологија го издигнаа на ниво на уметност.

Дентал Крафт - Стоматолошки тим
СТОМАТОЛОГИЈА

Нашиот тим

Др Цвете Павлоски

Д-р Цвете Павлоски

Специјалист орален хирург

Високото образование го стекнал на државниот стоматолошки факултет при унирверзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, понатаму го збогатува своето знаење со специјалистичките студии по орална хирургија при универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Но своето знаење и пракса континуирано ги надоградува како во државата така и надвор од неа преку посета на разни семинари и курсеви во повеќе градови како Загреб, Франкфурт, Берн и др. Посебно се истакнува курсот во Берн-Швајцарија кај еден од тројцата најдобри професори во светот проф.др.Daniel Buser ,,Master Course in GBR and Sinus Floor Elevation Procedures” при универзитетската клиника во Берн-Швајцарија. Меѓу кои како позначајни може да се наведат: Загреб „Straumann Pro Arch Edentulous Solution“ и „Comprehensive implantology course“; Курс за ендодонција (basic endodontic techniques using the protaper system); Direct Composite Veneers; Greater New York Dental Meeting – hands on work shop (мекоткивен пикасо ласер), New York, USA; Fundamental Implantology Course, Tel Aviv, Israel; Augmentation procedures with Piezosurgery in dentistry; Direct System Veneer – Edelweise, како и многу други стручни предавања и семинари.

Д-р Маја Панева

Моментално на 2 циклус студии по дентална медицина и специјализант по стоматолошка протетика

Др. Маја Панева
Др. Елена Станојковска

Д-р Елена Станојковска

Доктор по општа стоматологија

Иклучително стручна во областа на лекувањето на забите (ендодонцијата) применувајќи најсовремени техники, апарати.

Своето искуство го стекнува со многубројни обуки, семинари, како во државава така и надвор од неа.

Др. Софија Малинска

Општ стоматолог

Факултет има завршено на државниот стоматолошки факултет при УКИМ унирверзитетот.

Посебен интерес покажува за ресторативната и естетска стоматологија,и има посетено бројни обуки и семинари на таа тема.

Др. Софија Малинска
Александра Александрова

Александра Александрова

Стоматолошки асистент

Огромно искуство, посветеност, харизматичност, сакана и почитувана меѓу колегите и пациентите.

Настасија Јанкулова

Стоматолошки асистент

Иднината во областа на асистирањето.

Вредна, точна, посветена, децата ја сакаат, возрасните исто така.

Настасија Јанкулова

СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Dental kraft logo